NADZOR KAKOVOSTI

MIM Construction AB je podjetje s certifikatom ISO: 9001: 2015, ki deluje po strogih standardih, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji (kot je VDA 6.3.).
S stalnimi internimi in zunanjimi presojami kakovosti ustvarjamo dinamično podjetje, ki se nenehno izboljšuje.

MIM-TEAM MERITVE

Pomemben korak k stalnim izboljšavam je postopek MIM-TEAM, kjer se evidentirajo in obravnavajo vse napake ali pomanjkljivosti, ki jih zaznamo v podjetju. Tako se napake hitro popravijo, hkrati pa se prepreči, da bi se ponovile. Zato je odgovornost vsakega zaposlenega, da pomaga pri procesu izboljšav in s tem pripomore k kakovosti naših izdelkov, storitev in dobav.

ANALIZA

Vodstvo nenehno ocenjuje sistem kakovosti, njegovo učinkovitost in skladnostI ter njegov obseg. Vodstvo je tisto, ki odloča o preventivnih ukrepih, potrebah po dodatnih sredstvih pri razvoju izdelkov in o tem, kako naj se ukrepi izvajajo na najboljši možni način.

KONTROLA
Vse pritožbe strank so dokumentirane in so podlaga za izboljšave. Z nenehnimi anketami strank dobimo odgovor, kako dobro podjetje izpolnjuje pričakovanja in izkušnje strank.