OKOLJSKA POLITIKA

PRI NAŠEM DELU SE ZAVZEMAMO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

Vlagamo v pridobivanje znanja in ozaveščanju o okoljskih vprašanjih znotraj podjetja.
Okolju nevarne snovi se postopoma umikajo iz naše proizvodnje v skladu s PRIO.
Nenehno razpravljamo in tehtamo okoljske vidike pri naših delovnih nalogah in izzviih.
Vplivamo, postavljajmo zahteve in sodelujemo z drugimi podjetji, organi in organizacijami.
Z nenehnim dialogom z našimi dobavitelji glede okoljskih vidikov, zahtev in okoljskega razmišljanja.
Z racionalizacijo in ustrezno izbiro prevoznih sredstev zmanjšamo negativne vplive naših prevozov na okolje.